Schout-bij-nacht Willem Crul

willemschilderij

Prent uit het Rijksmuseum Amsterdam
Schilder Johann Ernst Heinsius (1770-1801).

 

schoutbijnacht

Op deze prent ziet u Schout- bij- Nacht Willem Crul, die net is gesneuveld
bij Sint Eustatius op 4 maart 1781

 

sig

Dit sigarenbandje zat, ik denk een jaar of 40 geleden, in een doos sigaren met  Nederlandse zeehelden.
De broers Crul vonden dit zo leuk, dat zij bij de fabriek allen 500 sigaren besteld hebben, want alléén dan zouden alle sigaren dit bandje krijgen. Het grappige ervan is dat enkele broers helemaal niet rookten !

willemcrul1 grafcrul1

Wat mij opviel was, dat op het schilderij de sterfdatum is gesteld op 4 maart 1781 en op deze grafsteen staat de datum van 4 februari 1781.
Ook staat de naam Crul éénmaal met een C en daarna met een K.

 

Zonder noemenswaardig verzet werd in Februari 1781 het eiland St. Eustatius, zoolang voor de Engelschen een steen des aanstoots als middelpunt van den smokkelhandel in oorlogscontrabande met de Amerikaansche opstandelingen, door Admiraal Rodney veroverd, tegelijk met eene koopvaardijvloot van honderd dertig schepen. Ook werd een van daar uitgezeild convooi van

1) Voor den vierden Engelschen oorlog zij het voldoende te verwijzen naar het eerste deel van T.H. Colenbrander, De Patriottentijd, ‘s-Grav. 1897-99 III dln.
2) Voor Rijklof Michaël van Goens zie men boven, bl. 19-21 en voor de beide van hem genoemde geschriften J. Hartog, De Patriotten en Oranje, Amst. 1882, bl. 144-152.
drie en twintig schepen door de Engelschen genomen, maar nu niet zonder vooraf kloekmoedig verdedigd te zijn door den Schout-bijnacht Willem Crul, die daarbij sneuvelde: een eerste heldenfeit, waaruit althans bleek, dat er, volgens Bilderdijk’s grafschrift voor dezen zeeheld, onder ons nog waren, ‘die ’t Voorgeslacht geleken, wier borst van vrijheidsliefde en gloeijende eerzucht zwol’, en dat ‘voor ’t minst in éénen Held’ van ‘Neerlands grootheid’ getuigd kon worden.

willemcrul2

 

Dit is een afbeelding van de prent die in het Rijksmuseum hangt.
Gemaakt door Frederik Hendrik Weissenbruch.