jc06a

Jaarclubdag 2006

Jaarclubdag 2006 bij Evelien in Blaricum

jc06a jc06d

Lunchen

jc06j jc06i

jc06f jc06h

Per huifkar door Blaricum o.a.langs de huizen van beroemdheden en bezoek aan een zorgboerderij

jc06k jc06g